1. Koulutukseen ilmoittautuminen ja sopimuksen syntyminen
Sopimussuhde Intravia Valmennus Oy:n (kouluttaja) ja asiakkaan (yritys tai kuluttaja) kesken syntyy, kun asiakas ilmoittautuu koulutukseen ydinvahvuuksienvalmentaja.fi -sivustolla, kouluttajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautumisella koulutukseen asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot, koulutusten hinnat sekä mahdolliset laskutus-/toimituskulut. Ilmoittautumisen vahvistus ja sopimusehdot lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan sopimusehtojen mukaisella tavalla ja ilmoittautumisen vahvistuksessa ilmoitetulla aikataululla. Intravia Valmennus Oy pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.

3. Maksutavat
Koulutusten hintoihin lisätään arvonlisävero. Koulutuksen ilmoittautumismaksu maksetaan koulutuksen toteutumisen vahvistuttua. Loppuosa koulutuksen hinnasta maksetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä tai jaettuna useampaan maksuerään. Ilmoittautumismaksun ja maksuerien suuruus on ilmoitettu koulutuksen kuvauksen yhteydessä. Maksutavan valinta tehdään ilmoittautumisen yhteydessä. Laskut toimitetaan sähköpostitse, laskujen maksuehto on 7 pv netto ja viivästyskorko 7 %.

4. Koulutuksen peruutusehdot
Koulutuksen hinta on kokonaisuus, joka maksetaan, vaikka joutuisi olemaan poissa lähijaksoilta. Lähijaksojen korvaamisesta sovitaan erikseen.

Koulutuspaikan voi perua kuluitta ennen ilmoittautumismaksun eräpäivää. Ilmoittautumismaksun eräpäivän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta ja koulutuksen alkamisen jälkeisestä peruutuksesta / saapumatta jättämisestä veloitetaan koulutuksen täysi hinta.

Peruutuspaikan voi luovuttaa edelleen sopimalla siitä kouluttajan kanssa. Mikäli peruutus tai keskeytys johtuu sairastumisesta tai siihen rinnastettavasta ylitsepääsemättömästä esteestä, koulutusmaksut voidaan hyvittää todistusta vastaan jäljellä olevia koulutuspäiviä vastaavalta ajalta.

Kouluttaja pidättää oikeuden perua koulutus, mikäli vähimmäismäärä osallistujia ei täyty määräajassa. Tässä tapauksessa kouluttaja ilmoittaa koulutukseen hyväksytyille peruuntumisesta henkilökohtaisesti viimeistään 7 päivää ennen koulutuksen alkua ja maksettu ilmoittautumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

5. Oikeus muutoksiin
Intravia Valmennus pidättää oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

6. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

7. Yhteystiedot
Koulutusjohtaja Leena Pakonen
Puhelin: 040 1575 275
Sähköposti: leena(a)ydinvahvuuksienvalmentaja.fi / leena(a)intravia.fi
Osoite: Vainiontie 4 B 6, 61500 Isokyrö